باشگاه فوتبال مقاومت تهران

باشگاه فوتبال ایرانی

باشگاه فوتبال مقاومت تهران یک باشگاه فوتبال ایرانی است که در تهران قرار داشت و بسیج مالک آن است و در لیگ دسته دوم فوتبال ایران بازی می‌کند.

مقاومت تهران
نام کاملباشگاه فوتبال مقاومت تهران
زمینِ بازیورزشگاه باکری
مدیرعاملاسماعیل گودرزی
سرمربیمحمد حسین نجفی
لیگلیگ دسته سوم فوتبال ایران

این تیم یکی از تیم‌هایی است که می‌تواند سهمیه بازیکن-سرباز جذب کند. امتیاز این تیم در سال ۱۳۹۸ به استان خراسان شمالی و باشگاه فوتبال اترک بجنورد منتقل شد. اما تیم رزرو مقاومت تهران با نام مقاومت نوین تهران در لیگ دسته سوم شرکت می‌کند

پانویس ویرایش