باشگاه فوتبال کوتایک

یک باشگاه فوتبال در ارمنستان

باشگاه فوتبال کوتایک (ارمنی: Ֆուտբոլային Ակումբ Կոտայք) یک باشگاه فوتبال در شهر آبوویان و در کشور ارمنستان می‌باشد که در لیگ برتر فوتبال ارمنستان بازی می‌کند. این باشگاه در سال ۱۹۵۵ میلادی تأسیس شده است.

FC Kotayk
نام کاملFootball Club Kotayk
تاریخ بنیان‌گذاری۱۹۵۵؛ ۶۷ سال پیش (۱۹۵۵)
۲۰۱۶؛ ۶ سال پیش (۲۰۱۶)
تاریخ انحلال۲۰۰۶؛ ۱۶ سال پیش (۲۰۰۶)
زمینِ بازیKotayk Stadium, آبوویان
گنجایش۵٬۵۰۰
مدیرعاملگرجستان Artem Skurtovshvili
سرمربیارمنستان Martiros Khachatryan
۲۰۰۵لیگ برتر فوتبال ارمنستان, 4th

آمار لیگویرایش

  اتحاد شوروی (۱۹۸۲ – ۱۹۹۱)
فصل دسته سطح بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده +/- امتیاز مکان
۱۹۷۸ Vtoraja liga - 4 zona ۳ ۴۶ ۲۳ ۵ ۱۸ ۶۶ ۶۴ ۵۱ ۷.
۱۹۷۹ Vtoraja liga - 4 zona ۳ ۴۶ ۲۶ ۶ ۱۴ ۸۳ ۴۳ +۴۰ ۵۸ ۵.
۱۹۸۰ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۳۰ ۱۹ ۴ ۷ ۶۲ ۲۴ +۳۸ ۴۲ ۲.
۱۹۸۱ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۴۴ ۲۹ ۱۰ ۵ ۷۹ ۳۷ +۴۲ ۶۸ ۱.
Final 1 ۴ ۲ ۰ ۲ ۷ ۹ ۴ ۲.
۱۹۸۲ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۳۲ ۲۳ ۳ ۶ ۸۰ ۲۹ +۵۱ ۴۹ ۱.
Final 1 ۴ ۱ ۱ ۲ ۳ ۵ ۳ ۳.
۱۹۸۳ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۳۲ ۱۸ ۱۰ ۴ ۷۲ ۴۰ +۳۲ ۴۶ ۲.
۱۹۸۴ Vtoraja liga - 9 zona ۳ ۳۲ ۲۱ ۴ ۷ ۶۶ ۳۴ +۳۲ ۴۶ ۱.
Final 2 ۴ ۲ ۲ ۰ ۵ ۳ ۶ ۱.
۱۹۸۵ Pervaja liga ۲ ۴۲ ۱۶ ۵ ۲۱ ۵۴ ۶۵ -۱۱ ۳۷ ۱۰.
۱۹۸۶ Pervaja liga ۲ ۴۶ ۱۴ ۱۳ ۱۹ ۴۶ ۵۴ ۴۰ ۱۹.
۱۹۸۷ Pervaja liga ۲ ۴۲ ۱۵ ۸ ۱۹ ۵۵ ۵۹ ۳۸ ۱۳.
۱۹۸۸ Pervaja liga ۲ ۴۲ ۱۴ ۷ ۲۱ ۵۵ ۸۳ -۲۸ ۳۵ ۱۸.
۱۹۸۹ Pervaja liga ۲ ۴۲ ۱۵ ۱۴ ۱۳ ۴۷ ۴۰ ۴۴ ۹.
۱۹۹۰ Pervaja liga ۲ ۳۸ ۱۲ ۹ ۱۷ ۴۱ ۴۹ ۳۳ ۱۴.
۱۹۹۱ Pervaja liga ۲ ۴۲ ۱۵ ۷ ۲۰ ۳۰ ۴۸ -۱۸ ۳۷ ۱۷.
  ارمنستان (۱۹۹۲ – ۱۹۹۹)
فصل دسته سطح بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده +/- امتیاز مکان
۱۹۹۲ لیگ برتر ۱ ۲۲ ۷ ۳ ۱۲ ۳۲ ۴۵ -۱۳ ۱۷ ۷.
۱۹۹۳ لیگ برتر ۱ ۲۸ ۹ ۱ ۱۸ ۵۷ ۷۶ -۱۹ ۱۹ ۱۱.
۱۹۹۴ لیگ برتر ۱ ۲۸ ۱۲ ۳ ۱۳ ۷۳ ۵۳ +۲۰ ۲۷ ۷.
۹۶–۱۹۹۵ لیگ برتر ۱ ۲۲ ۱۱ ۳ ۸ ۳۱ ۳۳ ۳۶ ۶.
۹۷–۱۹۹۶ لیگ برتر ۱ ۲۲ ۸ ۴ ۱۰ ۴۱ ۲۷ +۱۴ ۲۸ ۷.
۱۹۹۷ لیگ برتر ۱ ۱۸ ۵ ۴ ۹ ۳۱ ۳۳ ۱۹ ۷.
۱۹۹۸ لیگ برتر ۱ Klub se odhlásil před zahájením soutěže. –.
Klub byl v letech 1998 – 1999 neaktivní.
۲۰۰۰ لیگ دسته اول ۲ ۱۶ ۹ ۱ ۹ ۳۶ ۲۷ ۲۸ ۴.
۲۰۰۱ لیگ برتر ۱ ۲۲ ۳ ۳ ۱۶ ۱۹ ۶۵ -۴۶ ۱۲ ۱۰.
۲۰۰۲ لیگ برتر ۱ ۲۲ ۲ ۵ ۱۵ ۱۷ ۶۲ -۴۵ ۱۱ ۱۱.
۲۰۰۳ لیگ برتر ۱ ۲۸ ۸ ۷ ۱۳ ۲۹ ۵۶ -۲۷ ۳۱ ۵.
۲۰۰۴ لیگ برتر ۱ ۲۸ ۶ ۶ ۱۶ ۳۱ ۵۴ -۲۳ ۲۴ ۷.
۲۰۰۵ لیگ برتر ۱ ۲۰ ۸ ۷ ۵ ۲۲ ۱۹ ۳۱ ۴.
۲۰۰۶ لیگ برتر ۱ Klub se odhlásil před zahájením soutěže. –.
Klub byl v letech 2006 – 2016 neaktivní.
۲۰۱۶/۱۷ لیگ دسته اول ۲ ۲۸

منابعویرایش