باغ بهشت یا باغ صبوح‌آباد یکی از باغ‌های تاریخی استان فارس واقع در شهر شیراز بوده‌است که در دوران سلجوقیان بنا شده‌است.

این باغ متشکل از سه باغ به‌هم‌پیوسته بوده‌است و در دوره ترکمانان به باغ ترکمانان نام گرفته‌است. این باغ که هم‌اکنون ویران شده‌است در جنوب شرقی شیراز و در دروازه قصابخانه قرار داشته‌است. امیر قرایوسف قراقویونلو فرزند جهانشاه در سال ۸۶۹ ه‍. ق باغ‌های صبوح‌آباد و روستای خسروآباد را به آستانه شاهچراغ وقف نمود.

منابع ویرایش