باغ کو

روستایی در ایران

باغ کو روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان کنگان در استان بوشهر جنوب ایران.

باغ کو
اطلاعات کلی
کشور ایران
استانبوشهر
شهرستانکنگان
بخشبخش مرکزی
دهستانطاهری
کد آماری۴۸۰۷۳۸

این روستا در دهستان طاهری قرار دارد و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۱۰۹ نفر بوده است.

منابع

ویرایش