بافت‌برداری آسپیراسیون

بیوپسی آسپیراسیون در پزشکی به‌معنی نمونه برداری از یک بافت یا توده درون بدن توسط وارد کردن یک سوزن به درون بدن بیمار و مکش مقداری از توده یا سلول‌های بافتی بدرون سوزن برای انجام آزمایش است. مهمترین مورد استفاده این روش برای نمونه برداری از مغز استخوان می‌باشد.

آسپیراسیون توسط سوزن
تشخیص پزشکی
Adenoid cystic carcinoma cytology.jpg
تصویر میکروسکوپی از بیوپسی انجام شده از غدد بزاقی که کارسینوم در آن تشخیص داده‌شده‌است. روش رنگامیزی پاپ‌استین.
سرعنوان‌های موضوعی پزشکیD044963

منابعویرایش

دانشگاه علوم‌پزشکی استان فارس: آسپیراسیون مغزاستخوان