بافت همبند پوششی

بافت همبند پوششی (به انگلیسی: tunica adventitia) بیرونی‌ترین بافت همبندی است که سطح اندام‌ها، بافت‌ها، رگ‌ها و غیره را می‌پوشاند. بافت همبند همان بافت پیوندی بوده که ازجمله وظایف آن حفاظت و پشتیبانی از بافت‌های دیگر است. فراوان‌ترین بافت در بدن انسان، بافت همبندی است. غضروف‌ها، استخوانها و خون جزء بافت همبند محسوب می‌شوند. این بافت علاوه بر حفاظت و پشتیبانی از بافت‌های دیگر، باعث ارتباط ساختارهای بدن نیز می‌گردد. مشارکت در تبادل مواد غذایی و ترمیم بافتی از وظایف دیگر بافت همبند است. از نمونه‌های بافت همبند پوششی در بدن می‌توان به بافت‌های همبندی در دیوارهٔ سُرخ‌نای (مریطحال، پوشش رودهٔ بزرگ و غیره اشاره کرد.

نمونه‌ای از بافت همبند پوششی
Illu esophageal layers.jpg
شناسه‌ها
MeSHD063194
FMA45635

جستارهای وابسته

منابع

  • Carol Mattson Porth.Pathophysiology:concepts of altered health states.Publisher:Lippincott.Third Edition.ISBN 0-397-54723-4
  • Williams & Warwick/ Gray's Anatomy.THIRTY-SEVENTH EDITION.ISBN:0 443 04177 6