بالاتنه قسمت بالایی بدن انسان(شامل اعضای بالا ی کمر) گویند. سر، دست‌ها و سینه بالاتنه به حساب می‌آیند.

بالاتنه نفرتیتی

بالاتنه در خیاطی نیز پرکاربرد هست و برای دوخت لباس ها اندازه گیری میشود و اهمیت بالایی دارد.

ناپلئون دوم

پیکره ویرایش

بالاتنه هم چنین برای پیکره‌هایی که فقط قسمت بالایی بدن انسان (معمولاً شامل سر و گردن و قسمتی از سینه و شانه‌ها) را نمایش می‌دهند، نیز کاربرد دارد. در این مورد در برخی مواقع از کلماتی نظیر "مجسمه نیم تنه"، "پاسنگ"، "پایه ستون" یا "پایه مجسمه" نیز استفاده می‌شود.

منابع ویرایش

  • Diccionario histórico enciclopédico, Vicenç Joaquín Bastús i Carrera, 1828
  • Previously known as The Blackamoor.
  • Słownik terminologiczny sztuk pięknych, red. Kubalska-Sulkiewicz K. , Warszawa 1996, s. ۳۲۴.(польськ).
  • «Малая история искусств. Античное искусство», М, ۱۹۷۲ (рос).
  • Соколов Г. И."Римский скульптурній портрет ІІІ века и художественная культура того времени", М, «Искусство», ۱۹۸۳ (рос).