باز کردن منو اصلی
تشریح بدن انسان

به مجموعه اعضای یک موجود زنده بدن می گویند . ساختمان کامل یک فرد زنده . هر عضو بدن از تعدادی سلول تشکیل شده‌است . در اصطلاح عام به بدن پس از مرگ، جسد یا نعش گفته می‌شود و واژه بدن بیشتر دلالت بر موجود زنده می‌کند .به اجزاء بدن اندام گفته می‌شود.

منابعویرایش

  • معین فرهنگ فارسی. تهران ۱۳۸۶