به مجموعه اعضای یک موجود زنده بدن می گویند . ساختمان کامل یک فرد زنده . هر عضو بدن از تعدادی سلول تشکیل شده‌است . در اصطلاح عام به بدن پس از مرگ، جسد یا نعش گفته می‌شود و واژه بدن بیشتر دلالت بر موجود زنده می‌کند .به اجزاء بدن اندام گفته می‌شود.بدن انسان درواقع بعدجسمانی اوراتشکیل میدهد.انسان علاوه بربعدجسمانی بعدروحانی هم دارد.

تشریح بدن انسان

منابعویرایش

  • معین فرهنگ فارسی. تهران ۱۳۸۶