بالاخانواده

بالاخانواده یا بالاتیره (به انگلیسی: Superfamily) یک گروه آرایه‌شناختی است که جانداران موجود در طبقه پایین‌تر از راسته یا زیرمجموعه‌های یک راسته را در برمی‌گیرد. بالاخانواده معمولاً شامل یک یا چند خانواده می‌شود. نام بالاخانواده‌ها در فرمانرو جانوران به پسوند oidea (وئید) ختم می‌شود. برای مثال بالاخانواده Hominoidea (هومینوئید) که خود از دو خانواده گیبون‌ها و کپی‌های بزرگ تشکیل شده‌است.[۱]

منابع

  1. The American Heritage® Science Dictionary Copyright © 2005 by Houghton Mifflin Company