بال‌توریان خوشایند

تیره‌ای از بال‌توری‌ها
بال‌توریان خوشایند
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: بال‌توری‌سانان
تیره: Dilaridae

بال‌توریان خوشایند (نام علمی: Dilaridae) نام یک تیره از راسته بال‌توری‌سانان است.

منابعویرایش