باز کردن منو اصلی

باند سی NATOویرایش

باند سی قسمتی از طیف الکترومغناطیسی با فرکانس ۵۰۰ هرتز تا ۱۰۰۰ MHz است.

باند سی IEEEویرایش

باند سی IEEE قسمتی از طیف موج الکترومغناطیسی در محدوده امواج ماکروویو (ریز موج) است که فرکانسی بین ۴ تا ۸ گیگا هرتز (GHz) دارد.

این باند اولین فرکانس اختصاص داده شده برای ارتباطات بین زمین و ماهواره بود.