باکتری‌شناسی

باکتری‌شناسی زیرشاخه‌ای از دانش میکروب‌شناسی است که به مطالعهٔ شکل، ساختمان، دگرگشت و فیزیولوژی باکتری‌ها و همچنین رابطهٔ آن‌ها با انسان‌ها، جانوران و مواد بی‌جان طبیعت می‌پردازد. باکتری‌شناسی شامل شناسایی، طبقه‌بندی و بررسی ویژگی‌های گونه‌های باکتریایی است.[۱][۲]

باکتری‌ها گوناگون‌ترین و مهم‌ترین میکروارگانیسم هستند. شمار کمی از آن‌ها در انسان و جانوران و گیاهان بیماری‌زا است. به‌طور کلی بدون فعالیت آن‌ها، حیات بر روی زمین مختل می‌شود. مطمئناً یوکاریوتها از موجودات زندهٔ باکتری‌مانند به وجود آمده‌اند. با توجه به اینکه باکتری‌ها ساختمان ساده‌ای داشته و می‌توان به آسانی بسیاری از آن‌ها را در آزمایشگاه کشت داد و تحت کنترل درآورد، میکروب‌شناسان مطالعهٔ گسترده‌ای دربارهٔ فرایندهای حیاتی آن‌ها انجام داده‌اند.

دسته‌بندی باکتری‌شناسیویرایش

باکتری‌شناسی به سه دستهٔ کلی تقسیم می‌شود:

باکتری‌شناسی پزشکی و دامپزشکیویرایش

پیوندهای میان باکتری‌ها با انسان و باکتری‌ها با جانوران و همچنین بیماری‌هایی که توسط آن‌ها ایجاد می‌شود را مطالعه می‌کند.

باکتری‌شناسی خوراکی و صنعتیویرایش

پیوند باکتری‌ها با خوراک (فساد و تخمیرات) در صنعت کنسروسازی، صنعت نوشیدنی‌های الکلی و آنتی‌بیوتیکسازی را مطالعه می‌کند.

باکتری‌شناسی خاک و دریاویرایش

پیوند باکتری‌ها با عناصر بی‌جان خاک و آب دریا را مطالعه می‌کند.

منابعویرایش

  1. Wassenaar, T. M. "Bacteriology: the study of bacteria". www.mmgc.eu. Archived from the original on 24 July 2011. Retrieved 18 June 2011.
  2. Ward J. MacNeal; Herbert Upham Williams (1914). Pathogenic micro-organisms; a text-book of microbiology for physicians and students of medicine. P. Blakiston's Sons. pp. 1. Retrieved 18 June 2011.