مَراق یا بتا خرس بزرگ یک ستاره است که در صورت فلکی خرس بزرگ قرار دارد.

مراق

ستارگان
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی خرس بزرگ
بعد ۱۱h ۰۱m ۵۰.۵s
میل ‏ ۵۷″ ۲۲′ ‎+۵۶°
قدر ظاهری (ع) +۲.۳۴
مشخصات
اخترسنجی
جزئیات

واژه مراق به معنی کمرگاه است. این ستاره را در انگلیسی Merak (یا Mirak) می‌نامند.

منابع ویرایش