محمد در سن ۱۲ سالگی بحیرا را ملاقات می‌کند. (۵۸۲ میلادی)

بحیرا با نام کامل بحیرا سرجیوس، راهب مسیحی بود که در سال ۵۸۲ میلادی (سال ۴۱ پیش از هجرت) وقتی که ابوطالب و محمد به سفر تجاری شام رفته بودند، ایشان را ملاقات کرد. بحیرا به آنان تأکید می‌کند که محمد شخص معمولی نیست و دارای نشان‌های پیامبری است.[۱][۲]

پانویسویرایش

  1. Life of Muhammad: 560-661 Muhammad and Abu Talib journey to Syria and ...
  2. ارمند آبل ، مقاله بحیرا، دانشنامه اسلام