برایان ترنر

برایان استنلی ترنر (متولد ژانویه ۱۹۴۵) جامعه‌شناس بریتانیایی و استرالیایی‌ست.

آثارویرایش

  • ماکس وبر و اسلام، برایان ترنر، سعید وصالی (مترجم)، تهران: نشر مرکز
  • وبر و اسلام: با پانوشت‌های انتقادی و مقدمه ای بر جامعه‌شناسی ماکس وبر، برایان ترنر، مجید کافی (مترجم)، حفیظ الله فولادی (مترجم)، علی سلیمی (مترجم)، حمیدرضا شریعتمداری (مترجم)، عبدالرضا علیزاده (مترجم)، حسین اژدری زاده (مترجم)، حسین بستان (مترجم)، اسفندیار اسفندیاری (مترجم)، جواد غفاری (مترجم)، صفار دستگردی (مترجم)، محمود رجبی (زیرنظر)، تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه
  • ماکس وبر و کارل مارکس، کارل لوویت، شهناز مسمی پرست (مترجم)، برایان ترنر (مقدمه)، تهران: ققنوس
  • رویکردی جامعه شناختی به شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، برایان ترنر، محمدعلی محمدی (مترجم)، تهران: یادآوران
  • شرق شناسی، پست مدرنیسم و جهانی شدن، برایان ترنر، غلامرضا کیانی، محمدرضا تاجیک (مترجم)، تهران: فرهنگ گفتمان، ۱۳۸۱
  • شرق شناسی: پسامدرنیسم و جهانی شدن، برایان ترنر، سعید وصالی (مترجم)، تهران: بنیاد نهج‌البلاغه
  • دین و مدرنیته در گفتگوی اختصاصی با براین ترنر، جامعه‌شناس شهیر انگلیسی (مصاحبه : محمد رضا جلایی پور، ترجمه: هادی نیلی)

منابعویرایش