بربری

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

نام بربری کاربردهای گوناگونی دارد: