برنامه‌ریزی تولید

برنامه‌ریزی تولید (به انگلیسی: Production Planning) فرایند برنامه‌ریزی برای تولید یا ساخت محصولات یک شرکت یا یک صنعت است.

جایگاه برنامه‌ریزی تولید در چرخه تولید

برنامه‌ریزی تولید یکی از درس‌های رشتهٔ دانشگاهی مهندسی صنایع است. این درس معمولاً به صورت ۳ واحدی ارائه می‌شود و هدف آن مدل‌سازی و ارایهٔ برنامهٔ تولیدی برای یک کارخانه بر اساس محدودیت‌های تقاضا، ظرفیت تولید، انبار، بودجه و … است.

در این درس به چگونگی برنامه‌ریزی تولید بر روی دستگاه‌های تولید به صورت موازی و سری و مباحث Jobshop ,Flowshop نیز پرداخته می‌شود و در هر یک از موارد فوق تا حدی روش‌های حل دقیق و هیوریستیک نیز مطرح می‌شوند.

منابع

ویرایش