برهان اختیار

برهان اراده آزاد (به انگلیسی: Argument from free will یا به اختصار AFFW)، استدلالی است دال بر اینکه علم مطلق خدا با اختیار داشتن انسان‌ها سازگار نیست. از این‌رو هر تصویری از خدا که هر دو مفهومِ علم مطلق و اختیار را بپذیرد دچار ناسازگاری است.

استدلالی علیه وجود خدا

دن بارکر می‌گوید این نکته می‌تواند استدلالی برای نبود خدا باشد. زیرا علم مطلق خدا با اختیار داشتن او ناسازگار است؛ بنابراین اگر اختیار خدا انکار شود، وجود شخصی خدا رد می‌شود.[۱]

این برهان می‌کوشد علم مطلق یا علم لایتناهی خدا و اختیار انسان را متناقض نشان دهد؛ به‌گونه‌ای که تنها یکی از این دو پذیرفتنی باشند؛ سپس چون وجود اختیار در انسان را بدیهی می‌داند، فرض علم مطلق خدا را مردود شمارد؛ و چون علم مطلق خدا از لوازم خداشناسی متعارفی (ادیان ابراهیمی) است، عدم وجود خدا را اثبات کند. [نیازمند منبع]

نقد برهان اختیار

خدا میداند ما چه خواهیم کرد ولی این به معنای مجبور کردن ما نیست.برای مثال ما میدانیم که اگر سنگی را رها کنیم به زمین می افتد اما به این معنا نیست که ما سنگ را هل داده ایم و به زور خود حرکت داده ایم.در این برهان معنای دانستن و مجبور کردن یکسان بوده و همین وجه سفسطه ی برهان است.

منابع

  1. The Freewill Argument for the Nonexistence of God by Dan Barker, Freedom From Religion Foundation [۱] بایگانی‌شده در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ توسط Wayback Machine

پیوند به بیرون