برون‌ریزی (روان‌شناسی)

برون‌ریزی (به انگلیسی: Acting out)یک اصطلاح روانشناختی در مباحث مربوط به مکانیسم های دفاع روانی و کنترل خود است، یعنی انجام دادن اقدامی در قبال تکانه انجام آن، به جای تحمل کردن و مدیریت کردن تکانش انجام آن اقدام. عمل انجام شده معمولاً ضد اجتماعی بوده و ممکن است به شکل اقداماتی در جهت تکانش‌های اعتیاد (مانند نوشیدن، مصرف مواد مخدر یا سرقت) و یا (اغلب ناخودآگاه یا نیمه آگاهانه) برای جذب توجه (به عنوان مثال کج‌خلقی و یا رفتارهای بی‌پروا ) صورت پذیرد. از نگرش یا رفتار مخالف آن به عنوان درون‌ریزی یاد می‌کنند.

عموماً استفاده از این واژه برای اعمالی صورت می‌پذیرد که خودتخریب‌گر و یا دیگرتخریب‌گر بوده و احتمالاً مانع ایجاد واکنش سازنده‌تر به احساسات مورد نظر شود. این اصطلاح به این روش در درمان اعتیاد جنسی ، روان درمانی ، جرم شناسی و والدگری کاربرد دارد .

منابعویرایش