بساطی سمرقندی

شاعر ایرانی

سراج الدین بساطی سمرقندی شاعر ایرانی است که در نیمه دوم سده هشتم و نیم اول سده نهم هجری می‌زیست[۱].

اثرها ویرایش

  • دیوان بساطی سمرقندی

منابع ویرایش