باز کردن منو اصلی

بسکتبال در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۸

رویدادهاویرایش

در این بازی‌ها دو مدال عرضه می‌شود یکی برای مردان و یکی برای زنان

مسابقات انتخابیویرایش

بسکتبال مردانویرایش

آفریقا آمریکا آسیا اروپا اقیانوسیه World champ مزبان
  آنگولا   ایالات متحده آمریکا
  آرژانتین
  ایران   روسیه
  لیتوانی
  کرواسی
  یونان
  آلمان
  استرالیا   اسپانیا   چین

بسکتبال زنانویرایش

آفریقا آمریکا آسیا اروپا اقیانوسیه World champ میزبان
  مالی   ایالات متحده آمریکا
  برزیل
  کره جنوبی   روسیه
  اسپانیا
  جمهوری چک
  لتونی
  بلاروس
  نیوزیلند   استرالیا   چین

شکلویرایش

  • Twelve teams are split into 2 preliminary round groups of 6 teams each.
  • The top 4 teams from both groups qualify for the knockout stage.
  • Fifth-placed teams from both groups are ranked 9th-۱۰th by basis of their records.
  • Sixth-placed teams from both groups are ranked ۱۱th-۱۲th by basis of their records.
  • In the quarterfinals, the matchups are as follows: A1 vs. B4, A2 vs. B3, A3 vs. B2 and A4 vs. B1.
    • The eliminated teams at the quarterfinals are ranked 5th-8th by basis of their preliminary round records
  • The winning teams from the quarterfinals meet in the semifinals as follows: A1/B4 vs. A3/B2 and A2/B3 vs. A4/B1.
  • The winning teams from the semifinals dispute the gold medal. The losing teams dispute the bronze.

نتایجویرایش

مردانویرایش

مرحله مقدماتیویرایش

تمام زمان‌ها به زمان محلی چین(+۸) هستند

Qualified for the quarterfinals

The four best teams from each group will advance to the quarterfinal round.

گروه Aویرایش

تیم برد باخت PF PA PD امتیاز
  لیتوانی ۴ ۱ ۴۲۵ ۴۰۰ +۲۵ ۹
  آرژانتین ۴ ۱ ۴۲۵ ۳۶۱ +۶۴ ۹
  کرواسی ۳ ۲ ۳۹۹ ۳۸۰ +۱۹ ۸
  استرالیا ۳ ۲ ۴۵۷ ۴۰۵ +۵۲ ۸
  روسیه ۱ ۴ ۳۸۷ ۴۰۶ −۱۹ ۶
  ایران ۰ ۵ ۳۲۳ ۴۶۴ −۱۴۱ ۵
۲۰۰۸-۰۸-۱۰
روسیه   ۷۱ – ۴۹   ایران
لیتوانی   ۷۹ – ۷۵   آرژانتین
استرالیا   ۸۲ – ۹۷   کرواسی
۲۰۰۸-۰۸-۱۲
ایران   ۶۷ – ۹۹   لیتوانی
کرواسی   ۸۵ – ۷۸   روسیه
آرژانتین   ۸۵ – ۶۸   استرالیا
۲۰۰۸-۰۸-۱۴
استرالیا   ۱۰۶ – ۶۸   ایران
لیتوانی   ۸۶ – ۷۹   روسیه
آرژانتین   ۷۷ – ۵۳   کرواسی
۲۰۰۸-۰۸-۱۶
روسیه   ۸۰ – ۹۵   استرالیا
کرواسی   ۷۳ – ۸۶   لیتوانی
ایران   ۸۲ – ۹۷   آرژانتین
۲۰۰۸-۰۸-۱۸
ایران   ۵۷ – ۹۱   کرواسی
استرالیا   ۱۰۶ – ۷۵   لیتوانی
آرژانتین   ۹۱ – ۷۹   روسیه

گروه Bویرایش

تیم برد باخت PF PA PD امتیاز
  ایالات متحده آمریکا ۵ ۰ ۵۱۵ ۳۵۴ +۱۶۱ ۱۰
  اسپانیا ۴ ۱ ۴۱۸ ۳۶۹ +۴۹ ۹
  یونان ۳ ۲ ۴۱۵ ۳۷۵ +۴۰ ۸
  چین ۲ ۳ ۳۶۶ ۴۰۰ −۳۴ ۷
  آلمان ۱ ۴ ۳۳۰ ۳۹۰ −۶۰ ۶
  آنگولا ۰ ۵ ۳۲۱ ۴۷۷ −۱۵۶ ۵
۲۰۰۸-۰۸-۱۰
آلمان   ۹۵ – ۶۶   آنگولا
اسپانیا   ۸۱ – ۶۶   یونان
ایالات متحده آمریکا   ۱۰۱ – ۷۰   چین
۲۰۰۸-۰۸-۱۲
یونان   ۸۷ – ۶۴   آلمان
چین   75 – 85 (OT)   اسپانیا
آنگولا   ۷۶ – ۹۷   ایالات متحده آمریکا
۲۰۰۸-۰۸-۱۴
آلمان   ۵۹ – ۷۲   اسپانیا
آنگولا   ۶۸ – ۸۵   چین
ایالات متحده آمریکا   ۹۲ – ۶۹   یونان
۲۰۰۸-۰۸-۱۶
یونان   ۱۰۲ – ۶۱   آنگولا
چین   ۵۹ – ۵۵   آلمان
اسپانیا   ۸۲ – ۱۱۹   ایالات متحده آمریکا
۲۰۰۸-۰۸-۱۸
یونان   ۹۱ – ۷۷   چین
آنگولا   ۵۰ – ۹۸   اسپانیا
ایالات متحده آمریکا   ۱۰۶ – ۵۷   آلمان

نمودارویرایش

  Quarterfinals
(۲۰۰۸-۰۸-۲۰)
Semifinals
(۲۰۰۸-۰۸-۲۲)
Gold medal game
(۲۰۰۸-۰۸-۲۴)
                           
  A2    آرژانتین ۸۰  
B3    یونان ۷۸  
  A2    آرژانتین ۸۱  
  B1    ایالات متحده آمریکا ۱۰۱  
B1    ایالات متحده آمریکا ۱۱۶
  A4    استرالیا ۸۵  
    B1    ایالات متحده آمریکا ۱۱۸
  B2    اسپانیا ۱۰۷
  B2    اسپانیا ۷۲  
A3    کرواسی ۵۹  
  B2    اسپانیا ۹۱ Bronze medal game
  A1    لیتوانی ۸۶  
A1    لیتوانی ۹۴ A2    آرژانتین ۸۷
  B4    چین ۶۸   A1    لیتوانی ۷۵

زنانویرایش

مرحله مقدماتیویرایش

تمام زمان‌ها به وقت محلی چین(+۸) هستند

Qualified for the quarterfinals

The four best teams from each group will advance to the quarterfinal round.

گروه Aویرایش

تیم برد باخت PF PA PD امتیاز
  استرالیا ۵ ۰ ۳۴۹ ۲۶۴ +۸۵ ۱۰
  روسیه ۴ ۱ ۲۷۸ ۲۵۸ +۲۰ ۹
  بلاروس ۲ ۳ ۳۲۰ ۳۳۲ −۱۲ ۷
  کره جنوبی ۲ ۳ ۳۵۲ ۳۶۰ −۸ ۷
  لتونی ۱ ۴ ۲۶۶ ۳۱۵ −۴۹ ۶
  برزیل ۱ ۴ ۳۳۷ ۳۵۴ −۱۷ ۶
۲۰۰۸-۰۸-۰۹
بلاروس   ۶۴ – ۸۳   استرالیا
کره جنوبی   68 – 62 (OT)   برزیل
لتونی   ۵۷ – ۶۲   روسیه
۲۰۰۸-۰۸-۱۱
کره جنوبی   ۷۲ – ۷۷   روسیه
لتونی   ۵۷ – ۷۹   بلاروس
استرالیا   ۸۰ – ۶۵   برزیل
۲۰۰۸-۰۸-۱۳
بلاروس   ۶۵ – ۷۱   روسیه
برزیل   ۷۸ – ۷۹   لتونی
کره جنوبی   ۶۲ – ۹۰   استرالیا
۲۰۰۸-۰۸-۱۵
لتونی   ۷۳ – ۹۶   استرالیا
روسیه   ۷۴ – ۶۴   برزیل
کره جنوبی   ۵۳ – ۶۳   بلاروس
۲۰۰۸-۰۸-۱۷
استرالیا   ۷۵ – ۵۵   روسیه
کره جنوبی   ۷۲ – ۶۸   لتونی
برزیل   ۶۸ – ۵۳   بلاروس

گروه Bویرایش

Team W L PF PA PD Pts
  ایالات متحده آمریکا ۵ ۰ ۴۹۱ ۲۷۶ +۲۱۵ ۱۰
  چین ۴ ۱ ۳۵۸ ۳۴۶ +۱۲ ۹
  اسپانیا ۳ ۲ ۳۵۷ ۳۲۴ +۳۳ ۸
  جمهوری چک ۲ ۳ ۳۴۶ ۳۵۶ −۱۰ ۷
  نیوزیلند ۱ ۴ ۳۲۰ ۴۲۳ −۱۰۳ ۶
  مالی ۰ ۵ ۲۵۵ ۴۰۲ −۱۴۷ ۵
۲۰۰۸-۰۸-۰۹
مالی   ۷۲ – ۷۶   نیوزیلند
چین   ۶۷ – ۶۴   اسپانیا
جمهوری چک   ۵۷ – ۹۷   ایالات متحده آمریکا
۲۰۰۸-۰۸-۱۱
نیوزیلند   ۶۲ – ۸۵   اسپانیا
جمهوری چک   ۸۱ – ۴۷   مالی
چین   ۶۳ – ۱۰۸   ایالات متحده آمریکا
۲۰۰۸-۰۸-۱۳
اسپانیا   ۷۴ – ۵۵   جمهوری چک
چین   ۸۰ – ۶۳   نیوزیلند
مالی   ۴۱ – ۹۷   ایالات متحده آمریکا
۲۰۰۸-۰۸-۱۵
جمهوری چک   ۹۰ – ۵۹   نیوزیلند
چین   ۶۹ –۴۸   مالی
ایالات متحده آمریکا   ۹۳–۵۵   اسپانیا
۲۰۰۸-۰۸-۱۷
مالی   ۴۷ – ۷۹   اسپانیا
چین   ۷۹ – ۶۳   جمهوری چک
نیوزیلند   ۶۰ – ۹۶   ایالات متحده آمریکا

نمودارویرایش

  Quarterfinals
(۲۰۰۸-۰۸-۱۹)
Semifinals
(۲۰۰۸-۰۸-۲۱)
Gold medal game
(۲۰۰۸-۰۸-۲۳)
                           
  A2    روسیه ۸۴  
B3    اسپانیا ۶۵  
  A2    روسیه ۵۲  
  B1    ایالات متحده آمریکا ۶۷  
B1    ایالات متحده آمریکا ۱۰۴
  A4    کره جنوبی ۶۰  
    B1    ایالات متحده آمریکا ۹۲
  A1    استرالیا ۶۵
  B2    چین ۷۷  
A3    بلاروس ۶۲  
  B2    چین ۵۶ Bronze medal game
  A1    استرالیا ۹۰  
A1    استرالیا ۷۹ A2    روسیه ۹۴
  B4    جمهوری چک ۴۶   B2    چین ۸۱

رده‌بندی نهاییویرایش

رتبه مرد زن
تیم بازی برد باخت تیم بازی برد باخت
    ایالات متحده آمریکا ۸ ۸ ۰   ایالات متحده آمریکا ۸ ۸ ۰
    اسپانیا ۸ ۶ ۲   استرالیا ۸ ۷ ۱
    آرژانتین ۸ ۶ ۲   روسیه ۸ ۶ ۲
4th   لیتوانی ۸ ۵ ۳   چین ۸ ۵ ۳
Eliminated at the quarterfinals
5th   یونان ۶ ۳ ۳   اسپانیا ۶ ۳ ۳
6th   کرواسی ۶ ۳ ۳   بلاروس ۶ ۲ ۴
7th   استرالیا ۶ ۳ ۳   جمهوری چک ۶ ۲ ۴
8th   چین ۶ ۲ ۴   کره جنوبی ۶ ۲ ۴
Preliminary round 5th placers
9th   روسیه ۵ ۱ ۴   لتونی ۵ ۱ ۴
10th   آلمان ۵ ۱ ۴   نیوزیلند ۵ ۱ ۴
Preliminary round 6th placers
11th   ایران ۵ ۰ ۵   برزیل ۵ ۱ ۴
12th   آنگولا ۵ ۰ ۵   مالی ۵ ۰ ۵

منابعویرایش