بطلمیوس ششم ملقب به فیلومتور(به معنای مادردوست)(به یونانی: Πτολεμαῖος Φιλομήτωρ)(زادهٔ پیرامون ۱۸۶ پیش از میلاد- مرگ ۱۴۵ پیش از میلاد) پادشاه مصر باستان از دودمان بطلمیوسی بود.

بطلمیوس ششم

او در شش سالگی به پادشاهی رسید و به دلیل خردسالی‌اش کنترل حکومت به دست مادرش -کلئوپاترای یکم- بود. او به شیوهٔ فرعونها با خواهرش کلئوپاترای دوم پیمان زناشویی بست. او از ۱۷۰ پیش از میلاد بر سر چیرگی بر شام درگیر جنگ‌های سوری با آنتیوخوس چهارم گردید.

منابع

ویرایش

Wikipedia contributors، "Ptolemy VI Philometor،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ptolemy_VI_Philometor&oldid=503220801 (accessed August 13، 2012).