آنتیوخوس چهارم اپیفانس (به یونانی: Ἀντίοχος Ἐπιφανὴς)(۲۱۵-۱۶۴ (پیش از میلاد)[۱]) پادشاه سلوکیان از ۱۷۵ پ م[۱]تا زمان مرگش بود. لقب او تئوس اپیفانس در یونانی به معنای تجلّیِ خداوند است.

آنتیوخوس چهارم
آنتیوخوس چهارم
Antiochos IV Epiphanes.jpg
Coin depicting Antiochus IV, Greek inscription reads ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ / ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΟΥ (King Antiochus, image of God, bearer of victory)
سلطنت۱۷۵–۱۶۴ BC
زادهc. 215 BC
درگذشته۱۶۴ BC (aged ۵۰ or ۵۱)
بعد ازسلوکوس چهارم
قبل ازآنتیوخوس پنجم
همسرLaodice IV
فرزندانآنتیوخوس پنجم، Laodice VI، الکساندر بالاس، Antiochis, and possibly Laodice (wife of Mithridates III of Pontus)
سلسلهسلوکیان
پدرآنتیوخوس سوم
مادرLaodice III
عقاید مذهبیGreek polytheism
سکهٔ آنتیوخوس چهارم. پشت سکه آپولون دیده می‌شود و نوشته یونانی ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ به معنای آنتیوخوس تجلی خداوند پیروزمند

زندگی و پادشاهیویرایش

او پسر آنتیوخوس سوم و برادر سلوکوس چهارم بود. نام او در ابتدا مهرداد بود اما پس از اینکه به پادشاهی رسید نام خود را به آنتیوخوس تغییر داد.

از رخدادهای مهم زمان فرمانروایی او لشکرکشی موفقیت آمیزش به مصر بود که اورا در آستانه فتح مصر قرار داد. همچنین آزار و اذیت یهودیان یهودیه و سامریه و شورش یهودیان مکابی از دیگر رویداد های زمان او بود.

نامویرایش

آنتیوخوس اولین پادشاه سلوکی بود که با القاب الهی (اپیفانس) به نام خود سکه ضرب کرده این کار او به احتمال تقلیدی از پادشاهان یونانی باکتریابوده . همعصران او او را به کنایه اپیمان مینامیدند(به معنای یک دیوانه)به خاطر رفتار عجیب و غریبی که داشته و اینکه خود را یک خدا میپنداشته.

جنگ علیه مصرویرایش

حامیان پادشاه بطلمیوس ششم خواستار این بودند که برای بازپس گیری منطقه ای در سوریه به نام سیول سوریه به آنجا لشکر کشی کنند آنتیوخوس در یک حمله پیشدستانه به اسکندریه حمله کرده و آنجا رافتح میکند و در نهایت برای اینکه روم معترض نشود بطلمیوس بصورت حاکم دست نشانده در آنجا حاکم میکند.

در سال 168 B. Cبار دیگر به مصر حمله کرده و قبرس را تصرف میکند اینبار رومی ها دخالت کرده و راه برگشت آنتیوخوس را سد میکنند سفیر رومی ها آنتیوخوس را در نهایت مجبور به صلح و بازپس دهی سرزمین ها میکند.

جنگ با یهودیانویرایش

در میان یهودیان آنتیوخوس چهره‌ای پست و تبه‌کارو آزارنده یهود شناخته‌می‌شود و هنوز هم پاره‌ای از آیین‌ها چون هانوکا در پیوند با اوست.

سالهای انتهاییویرایش

واپسین سال‌های زندگی او در جنگ با اشکانیان گذشت. به نظر میرسد که او در برابر اشکانیان به پیروزی هایی رسیده‌باشد ولی با مرگ او بر اثر بیماری در 164 B.C مسئله سلوکیان شرق نیم تمام میماند.


منابعویرایش

  • نویسندگان ویکی‌پدیای انگلیسی، Antiochus IV Epiphanes. (نسخه 20 سپتامبر 2019)