بلای سوم(به مجاری: III. Béla)، (۱۱۴۸ - ۲۳ مهٔ ۱۱۹۶ (۴۸ سال)، پادشاه مجارستان و کرواسی بود.

بلای سوم
پادشاه مجارستان و کرواسی
سلطنت۴ مارس ۱۱۷۲ - ۲۳ آوریل ۱۱۹۶
پیشینایشتوان سوم
جانشینایمره
زادهحدود ۱۱۴۸
درگذشته۲۳ مهٔ ۱۱۹۶ (۴۸ سال)
آرامگاه
همسرانآگنس انطاکیه
مارگارت فرانسه
فرزند(ان)ایمره
مارگارت مجارستان
آندراش دوم
کنستانس ملکه بوهمیا
دودماندودمان آرپاد
پدرگزای دوم
مادرEuphrosyne of Kiev

او دومین پسر گزای دوم بود و ایشتوان سوم برادرش بود. او در دربار مانوئل یکم بیزانس پرورده‌شد و با مرگ ایشتوان سوم با یاری بیزانس و پاپ الکساندر سوم به پادشاهی مجارستان رسید. پیکر او در استرگم به خاک سپرده ‌شده‌است. او یکی از نیرومندترین و دولتمندترین پادشاهان زمان خود در اروپا بود. او نیای ادوارد سوم بود.

منابع

ویرایش