بلوک جدول تناوبی

(تغییرمسیر از بلوک اس)

بلوک‌های جدول تناوبی(به انگلیسی: Block) شیوه‌ای از دسته‌بندی عناصر در جدول تناوبی عناصر است. در این شیوه عناصر بر اساس اوربیتال لایه ظرفیتی که در حال پرشدن از الکترون است طبقه‌بندی می‌شوند. به عنوان مثال عناصر گروه‌های قلیایی و قلیایی خاکی که در آن‌ها به ترتیب اوربیتال‌های 1s و 2s در حال پر شدن هستند به گروه s تعلق دارند. در مجموع کل جدول به ۴ بلوک s، p ،d و f طبقه‌بندی می‌شوند.

Blocks in the periodic table
نمایش بلوک‌های جدول تناوبی

بلوک اسویرایش

بلوک s(به انگلیسی: s-block) یکی از بلوک‌های جدول تناوبی عناصر است که شامل دو گروه فلزات قلیایی و فلزات قلیایی خاکی است به علاوه هیدروژن و هلیوم.

عناصر شیمیایی بلوک s
گروه ۱ ۲ ۱۸
دوره
۱ 1
H
2
He
۲ 3
Li
4
Be
۳ 11
Na
12
Mg
۴ 19
K
20
Ca
۵ 37
Rb
38
Sr
۶ 55
Cs
56
Ba
۷ 87
Fr
88
Ra

در این عناصر در حالت پایه تنها اوربیتال s در لایه ظرفیت دارند.

منابعویرایش