باز کردن منو اصلی

بند قیر بندی باستانی و از بناهای مجموعه سازه‌های آبی تاریخی شوشتر می‌باشد. این بند را به‌وسیله قیر (نفت خام) اندود و محکم کرده بودند. کاربری این بند کنترل پیوستن رودخانه‌های شطیط و گرگر را به یکدیگر برعهده دارد. همچنین رود دز نیز در این منطقه به آن‌ها می‌پیوندد و کارون را تشکیل می‌دهند. همچنین بندقیر هم‌اکنون در حدود۴۵ کیلومتری جاده اهواز - شوشتر واقع شده‌است. جمعیت این روستا طی سرشماری سال ۱۳۳۵ ه. ش حدود ۳۶۵ بوده‌است که هم‌اکنون (۱۳۸۶) نزدیک ۶۲۳ نفر می‌رسد منبع درآمد مردم این روستا کشاورزی است این روستا هم‌اکنون دارای خانه بهداشت، مدرسه ابتدایی، مخابرات، تصفیه خانه‌است. در ۵ کیلومتری (به طرف شوشتر) شهرقدیمی عسکرمکرم واقع است که خرابه‌های این شهر هنوز مشاهده می‌شود.