بنوید روستایی، از توابع شهرستان نائین است و دارای دو بخش مجزاء به نامهای بنوید علیا و بنوید سفلی می‌باشد. بنوید در جنوب غربی شهرستان نائین قرار دارد که از جنوب به رشته کوه‌های پرویز و از شمال به روستای زندوان ختم می‌شود. دارای آب و هوای گرم و خشک کویری می‌باشد. نام بنوید از دو درخت بن و بید گرفته شده‌است که در این منطقه به وفور یافت می‌شود. ((و یا اینکه از بن به معنی اساس و ریشه و جاییی که درخت بید دارد اشاره دارد. در گویش محلی قدیم نایین به آن بمبیز نیز گفته میشود که با توجه به زبان یزدی که تسلط زیادی بر مناطق آنجا داشته و سابقا نایین تابع یزد بوده دال به "ز" تبدیل شده است. و "ن" به "م"تبدیل شده است مثل گنبد که در زبان محلی گمبز یا گمبیز گفته میشود bambeez-> bambiz-> bambid-> bembid-> benbid -> Benvidd)) هنوز بعضی از نوادگان از این خاندان با پسوند بمبیزی در تهران زندگی میکنند که نمیدانند پسوند از کجا آمده و ثبت احوال به غلط آنرا نیزه ای یا بنزی یا بنیزی یا نمیری یا ... ثبت کرده است. این روستا در مجاور جاده قدیم یزد واقع شده‌است. از محصولات گیاهی آن می‌توان به درختان انار، توت، شاه توت، پسته و سنجد اشاره کرد.