باز کردن منو اصلی

بُنیاد گونه‌ای نهاد است. بنا بر تعریف حقوقی، بنیاد برای انجام مقصد ویژه‌ای تأسیس می‌شود و سود ناشی از فعالیت‌های بنیاد نیز می‌بایست در راه امور اجتماعی یا ایده‌های مرتبط با مقصد اصلی هزینه شود.

بنیادهای ایرانیویرایش

بنیادها در جهانویرایش

منابعویرایش