بنیادگرایی اسلامی

بُنیادگرایی اسلامی یا اصول‌گرایی اسلامی (به انگلیسی: Islamic fundamentalism) معنا و مفهوم بازگشتن به اصول و اعتقادات اصلی اسلامی را در بر دارد. تعریف دقیق این واژه بسته به منبع آن متغیر و متفاوت بوده‌است.
بنیاد گرایی اسلامی اساساً نتیجهٔ خشونت تفکر اسلامی نیست بلکه التزام به منابع دینی بدون دستبرد، تحریف یا توجیه مبتنی بر دیدگاه شخصی است.

نظر سید علی خامنه ای رهبر ایرانویرایش

،، در مفهوم فرهنگی بنیادگرایی، تعصب و تحجر و جمود است. بعضی از ماها خیال میکنند بنیادگرایی یعنی پایبندی به اصول... او که میگوید بنیادگرا یعنی متحجر یعنی متعصب، یعنی هیچی ندان، که این کلمه و این واژه در فرهنگ متفاهم غرب معنایش این است.،،[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. جریان شناسی سیاسی ایران معاصر، پژوهشکده تحقیقات اسلامی، مولف.دکتر آیت‌الله مظفری، صفحه ی 33، چاپ 1388
  • Roy, Olivier (الیویه روی) در کتاب The Failure of Political Islam (شکست اسلام سیاسی) از Harvard University Press (انتشارات دانشگاه هاروارد)