بهمن‌شیر (محله)

در شهر آبادان، بهمنشیر محله‌ای است که کارگران شرکت نفت در آن زندگی می‌کردند. نام دیگر این محله (کواترا) بوده که به هنگام انقلاب ۱۳۵۷ به کوی کارگر نیز خوانده شد. این محله از کلانتری معروفی به نام کلانتری ۳ شروع شده تا مجسمه سابق ادامه داشته‌است.

ادعا شده که این منطقه مسکونی را انگلیسی‌ها برای کارگران هندی که از هند برای کار به آبادان آمده بودند تأسیس کرده‌اند.[نیازمند منبع]

محله هندی‌ها در آبادان بهمنشیر نبوده و محله سیک لین که در آن سیک به معنی هندی‌هایی است که از آیین سیک پیروی می‌کنند و لین به معنی کوچه یا محله در زبان انگلیسیست که بعدها به پارک آریا مشهور شد و این محله در مجاورت بهمنشیر قرار دارد.[نیازمند منبع]