بهینه‌سازی ترکیبیاتی

(تغییرمسیر از بهینه‌سازی ترکیبی)

بهینه‌سازی ترکیباتی (به انگلیسی: Combinatorial Optimization) شاخه‌ای از بهینه‌سازی است که به آن دسته از مسائل بهینه‌سازی می‌پردازد که در آن‌ها مجموعه پاسخ‌های امکان‌پذیر گسسته است یا می‌تواند به صورت گسسته درآید و هدف پیدا کردن بهترین پاسخ از بین این پاسخ‌ها است.

تصویر درخت دودویی از الگوریتم "کامل در هر زمان" برای مشکل پارتیشن

بهینه‌سازی ترکیباتی شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی و علوم رایانه و مرتبط با تحقیق در عملیات، نظریه الگوریتم و نظریه پیچیدگی محاسباتی است که در محل تلاقی چندین رشته ازجمله هوش مصنوعی، ریاضیات و مهندسی نرم‌افزار قرار دارد.

لیست مسائل

ویرایش

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش