باز کردن منو اصلی

جمعیتویرایش

این روستا در دهستان بوالخیر قرار داشته و بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت آن ۶۳نفر (۱۴خانوار) بوده‌است.

منابعویرایش