بوربور

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بوربور‌ ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

 • حبیب‌الله بوربور، سیاستمدار ایرانی
 • داریوش بوربور، آرشیتکت، شهرساز، طراح، مجسمه‌ساز، نقاش، پژوهشگر و نویسنده ایرانی
 • ایل بوربور، یکی از اتحادیه‌های ایلی ایران که امروزه در بیشتر مناطق این کشور پراکنده شده
 • کهریزک بوربور، روستایی از توابع بخش جوادآباد در شهرستان ورامین در استان تهران ایران
 • بوربور (ارومیه)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان ارومیه در استان آذربایجان غربی ایران
 • بوربور (ملایر)، روستایی از توابع بخش جوکار در شهرستان ملایر در استان همدان ایران
 • بوربور (بجنورد)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی ایران
 • بوربور (اسلام‌آباد غرب)، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان اسلام‌آباد غرب در استان کرمانشاه ایران
 • بوربور علیا، روستایی از توابع بخش کاکاوند در شهرستان دلفان در استان لرستان ایران
 • بوربور وسطی، روستایی از توابع بخش کاکاوند در شهرستان دلفان در استان لرستان ایران
 • بوربور سفلی، روستایی از توابع بخش کاکاوند در شهرستان دلفان در استان لرستان ایران
 • بوربور (کرمانشاه)، روستایی از توابع بخش کوزران در شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ایران
 • بوربور (آذربایجان)، یک روستا در جمهوری آذربایجان واقع در شهرستان شابران