بورو (اسطوره)

بوروو[۱] یا بورمو[۲] ایزد چشمه‌های آب گرم در اسطوره‌های سلت می‌باشد. نام این ایزد باستانی هنوز در برخی از مناطق فرانسه به جای مانده است که از جمله آن‌ها می‌توان به بوربون, نام خاندان سلطنتی سابق فرانسه و دودمان شاهی امروزی اسپانیا, می‌باشد.[۳]

پانویسویرایش

  1. Borvo
  2. Bormo
  3. گریمال، پی‌یر. اساطیر جهان. ج. پنج. ص. ۱۲.