بولدوزر زرهی

(تغییرمسیر از بولدوزر زره‌پوش)
خودرو زره‌پوش شده کاترپیلار دی۹ نیروهای دفاعی اسرائیل که با نام "דובי" (خرس عروسکی) در اسرائیل شناخته میشود.

بولدوزر زرهی یکی از ابزارهای اولیه مهندسی رزمی است. این خودروهای مهندسی نظامی دارای ترکیبی از قابلیتهای بولدوزر در کندن زمین و قابلیتهای زرهی است که خودرو و اوپراتور آن را در نبرد محافظت میکند.

نگارخانهویرایش