بولپاپ (به انگلیسی: Bullpup) نام تیپی از جنگ‌افزارهای گرم است که در آنها گلنگدن و خشاب در پشت مجموعهٔ ماشه و نزدیک چهرهٔ تیرانداز جای‌دارند. این ترکیب باعث کوتاه‌تر شدن طول سلاح بی‌نیاز به کاستن از طول لوله و نیز کاهش وزن آن می‌شود، که خود اثر مهمی در مانُورپذیری آن دارد.

فاماس

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Bullpup," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Bullpup&oldid=614271544 (accessed June 28, 2014).