بیشه‌مرغ سیاه

گونه‌ای از مورچه‌مرغ
بیشه‌مرغ سیاه
وضعیت بقا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
تیره: مورچه‌مرغ
سرده: Neoctantes
گونه: niger

بیشه‌مرغ سیاه (نام علمی: Neoctantes niger) نام یک گونه از تیره مورچه‌مرغ است.

منابعویرایش