بیضایی (نام خانوادگی)

بیضایی یا بیضائی یک نام خانوادگی‌ست.

افراد سرشناس با این نام از این قرارند:

خانوادهٔ بیضائی کاشانیویرایش

دیگرویرایش