بیفیدوباکتر

بیفیدوباکترهاباکتری‌های گرم مثبت و تولیدکننده اسید لاکتیک هستند که بخش بزرگی از میکرو فلور روده انسان و دیگر جانوران را تشکیل می‌دهند. این باکتری‌ها نقش بسیار مهم و مؤثری در محدود نمودن تشکیل کلنی‌های اگزوژن و پاتوژن ایفا می‌نمایند. همچنین حضور این این باکتری‌ها در روده اثرات مفیدی را بر سلامتی انسان موجب می‌شوند که از جمله آن می‌توان از اثرات تغذیه ای مانند تولید برخی از ویتامین‌های مورد نیاز بدن و افزایش هضم پذیری پروتئین‌ها، اثرات دارویی مانند جلوگیری از عفونت روده ای، جلوگیری یا کاهش اسهال و تقویت سیستم ایمنی بدن نام برد.

بیفیدوباکتر
Bifidobacterium adolescentis
Bifidobacterium adolescentis
رده‌بندی علمی e
شاخه: Actinobacteria
رده: Actinobacteria
راسته: Bifidobacteriales
تیره: Bifidobacteriaceae
سرده: Bifidobacterium
Orla-Jensen 1924
Species

B. actinocoloniiforme[۱]
B. adolescentis
B. angulatum
B. animalis
B. aquikefiri
B. asteroides
B. biavatii
B. bifidum
B. bohemicum
B. bombi
B. boum
B. breve
B. callitrichos
B. catenulatum
B. choerinum
B. commune
B. coryneforme
B. cuniculi
B. crudilactis
B. denticolens
B. dentium
B. eulemuris
B. faecale
B. gallicum
B. gallinarum
B. hapali
B. indicum
B. inopinatum
B. kashiwanohense
B. lemurum
B. longum
B. magnum
B. merycicum
B. minimum
B. mongoliense
B. moukalabense
B. myosotis
B. pseudocatenulatum
B. pseudolongum
B. psychraerophilum
B. pullorum
B. reuteri
B. ruminantium
B. saguini
B. scardovii
B. stellenboschense
B. stercoris
B. saeculare
B. subtile
B. thermacidophilum
B. thermophilum
B. tissieri
B. tsurumiense

مترادف[نیازمند منبع]
  • Bifidobacter

این باکترها چند روز بعد از تولد در مدفوع ظاهر شده و بعد از آن مقدارشان رو به افزایش می‌گذارد. بیفیدوباکترها غیر متحرک، غیر اسپورزا، گرم مثبت، در اشکال گوناگون و غیرهوازی می‌باشند. یکی از شناخته شده‌ترین و متداول‌ترین گونه‌های بیفیدو باکترها، B.longum است که هم در مدفوع نوزاد و هم افراد بالغ دیده می‌شود. (این گونه نزدیکی و مشابهت زیادی با B.infantis دارد، از اینرو در اکثر مواقع در شناسایی آن‌ها خطاهایی پیش می‌آید.

یکی از روش‌ها برای افزایش سلول‌های بیفیدوباکتریوم در روده مصرف دهانی این باکتری‌ها همراه با غذاهای با عنوان فرآورده‌های پروبیویوتیک می‌باشد.

منابعویرایش

  1. Parte, A.C. "Bifidobacterium". LPSN.

کنت گرگوری تادر (۱۳۸۲باکتری‌شناسی میکروبیولوژی پروکاریوتیک، ترجمهٔ مریم نصیری آذر، شهرآب، ص. ص٫، شابک ۹۶۴-۳۱۴-۱۷۵-۶

مرتضی خمیری؛ دکتر سید علی مرتضوی (۱۳۸۳). «شناسایی بیفیدوباکتریوم‌های جدا شده از نمونه‌های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16S rRNA». مجلهٔ دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوازدهم (۱): ۲۱–۳۱.