بیمار سرپایی

در زبان علمی‌تر، مراجعه کننده یا درمانجو نیز گفته میشود، مراجعه کننده یا درمانجو(به انگلیسی: patient)شخصی که از خدمات پزشکی و درمانی استفاده می
(تغییرمسیر از بیمار)

بیمار سرپایی به کسی گفته می‌شود که برای درمان به بیمارستان یا درمانگاه مراجعه می‌کند اما نیاز به بستری شدن در بیمارستان ندارد. به مداوای انجام‌شده بر روی چنین بیماری، «درمان سرپایی» نیز گفته می‌شود.