بیمارستان امام خمینی

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

بیمارستان امام خمینی می‌تواند اشاره‌ای به یکی از موارد زیر باشد: