بیمارستان امام خمینی (شهریار)

بیمارستان امام خمینی بیمارستانی است درمانی واقع در شهر شهریار، استان تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

بیمارستان امام خمینی
جغرافیا
موقعیتاستان تهران، شهریار
سازمان
نظام سلامتدرمانی
گونهتخصصی و فوق تخصصی
دانشگاه وابستهدانشگاه علوم پزشکی ایران
خدمات
شمار تخت‌ها۳۱۳
تاریخچه
گشایش۱۴۰۲[۱]

منابع ویرایش