بیماری‌شناسی (به انگلیسی: Nosology)، شاخه‌ای از دانش پزشکی است که به رده‌بندی و بررسی بیماری‌ها می‌پردازد.

گونه‌های رده‌بندی ویرایش

در یکی از انواع رده‌بندی، این دانش بیماری‌ها را در سه گونهٔ زیر طبقه‌بندی می‌کند:

  1. سبب‌شناسی
  2. بیماری‌زایی
  3. نشانه بیماری

منابع ویرایش