بیماری‌های گوارشی

بیماری‌های دستگاه گوارش به همهٔ بیماری‌هایی که مربوط به دستگاه گوارش باشد گفته می‌شود. این شامل بیماری‌های مری٬ معده٬ سه بخش اول٬ دوم و سوم دوازدهه (دئودنوم)٬ تهی‌روده (ژژونوم)٬ چم‌روده (ایلئوم)٬ ایلئوسکال و مجموعهٔ رودهٔ بزرگ (شامل کولون صعودی٬ عرضی و نزولی)٬ سیگموئید و راست‌روده (رکتوم) می‌شود.

بیماری‌های گوارشی
تخصصپزشکی گوارش ویرایش این در ویکی‌داده
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
سمپD004066

بیماری‌های بخش فوقانیویرایش

مانند ازوفاژیت، اولسر پپتیک معده و دوازدهه

بیماری‌های روده‌هاویرایش

مانند سندروم رودهٔ تحریک‌پذیر و بیماریهای التهابی روده و کولیت زخمی

بیماری غدد گوارشویرایش

کبدویرایش

هپاتیت (Viral hepatitis, Autoimmune hepatitis, Alcoholic hepatitis· سیروز (PBC· کبد چرب (NASH· vascular (Hepatic veno-occlusive disease, پرفشاری ورید باب، Nutmeg liver ) · سیروز کبدی · نارسایی کبد (انسفالوپاتی کبدی، نارسایی برق‌آسای کبد· Liver abscess (Pyogenic, Amoebic)  · Hepatorenal syndrome · Peliosis hepatis · هموکروماتوز · بیماری ویلسون

لوزالمعدهویرایش

پانکراتیت (Acute, Chronic, Hereditary· Pancreatic pseudocyst · Exocrine pancreatic insufficiency · [[Pancreatic fis a]]

کیسه صفرا و مجرای صفراویویرایش

کله‌سیستیت · سنگ کیسه صفرا/سنگ کیسه صفرا · Cholesterolosis · Rokitansky-Aschoff sinuses · Postcholecystectomy syndrome کلانژیت (PSC, Ascending· Cholestasis/Mirizzi's syndrome · Biliary fistula · Haemobilia · سنگ کیسه صفرا/سنگ کیسه صفرا
common bile duct (سنگ کیسهٔ صفرا، Biliary dyskinesia)

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیا انگلیسی:Digestive disease بازبینی ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲