بیماری بومی

بیماری بومی یا بومی گیری یا اندمیک (Endemic): هنگامیکه یک بیماری به علت شرایط خاص بوم‌شناسی یک منطقه در حد انتظار باشد، بیماری بومی است.

منابعویرایش

دکتر ریماز.اصول اپیدمیولوژی.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران ۱۳۸۰