زیست‌ساخت پروتئین

(تغییرمسیر از بیوسنتز پروتئین)

زیست‌ساخت پروتئین به فرایندی گفته می‌شود که در آن یاخته‌ها با ساختن آمینواسیدها، پروتئین‌ها را فرآوری می‌کنند. این فرایند با ساخت آران‌ای پیام‌رسان با رونویسی از دی‌ان‌ای، که دارای رمزهای ساخت پروتئین است، و همچنین فرستادن داده‌های ژنتیکی به بیرون از هستهٔ یاخته آغاز می‌شود و با کمک آران‌ای جابجایی در ریبوزوم (رناتن)، پروتئین ساخته می‌شود.[۱]

MRNA-interaction.png

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش