بیگم جان خانم شاهزاده قاجار و دختر فتحعلی‌شاه و بدر جهان خانم بود. وی مادر ملک‌جهان خانم (مهد علیا) مادر ناصرالدین‌شاه قاجار بود.

بیگم جان خانم
زادهٔ۱۲۱۰ قمری
دورهقاجار
همسر(ها)محمدقاسم‌خان ظهیرالدوله
فرزندانسلیمان‌خان اعتضادالدوله
ملک‌جهان خانم
فاطمه خانم
والدینفتحعلی‌شاه (پدر)
بدر جهان خانم (مادر)
خویشاوندانعباس میرزا (برادر)
حسینعلی میرزا فرمانفرما (برادر)

وی در دربار پدرش رشد یافت و فنون ادب و فضل را از علمای عصر خویش کسب کرد. مشهور است که او به تصوف و عرفان گرایش داشت و از مریدان حاج ملارضا همدانی بود و نیز نقل می کنند که وی همواره طرف مشورت پدرش بود و در سفر و حضر همراه او بود. بیگم مبالغ زیادی از اموال شخصی خود را صرف نشر مذهب تشیع خاصه خرج علما و خطبای عتبات عراق کرد.[۱] بیگم جان خانم با محمدقاسم ظهیرالدوله ازدواج کرد و از او صاحب سه فرزند شد:[۲]

  1. ملک‌جهان خانم مهد علیا (درگذشت ۶ ربیع‌الثانی ۱۲۹۰) همسر محمدشاه قاجار و مادر ناصرالدین شاه و عزت‌الدوله
  2. فاطمه (بیگم) خانم (درگذشت ۱۲۸۸ قمری) همسر شاهرخ میرزا پسر حسینعلی میرزا فرمانفرما
  3. سلیمان‌خان اعتضادالدوله

دودمان ویرایش

قاجاریه،قوانلو

منابع ویرایش

  1. بیگم جان خانم
  2. ملک ایرج میرزا، تاریخ پسران خاقان