بیگم جان خانم (زاده ۱۲۱۰ قمری – ؟) شاهزاده قاجار و دختر فتحعلی شاه از بطن بدر جهان خانم بود.

وی در دربار پدرش رشد یافت و فنون ادب و فضل را از علمای عصر خویش کسب کرد. مشهور است که او به تصوف و عرفان گرایش داشت و از مریدان حاج ملارضا همدانی بود و نیز نقل می کنند که وی همواره طرف مشورت پدرش بود و در سفر و حضر همراه او بود. بیگم مبالغ زیادی از اموال شخصی خود را صرف نشر مذهب تشیع خاصه خرج علما و خطبای عتبات عراق کرد.[۱] بیگم جان خانم با امیرقاسم خان امیرکبیر ازدواج کرد و از او صاحب سه فرزند شد:[۲]

  1. ملک جهان خانم مهدعلیا (درگذشت ۶ ربیع‌الثانی ۱۲۹۰) همسر محمدشاه قاجار و مادر ناصرالدین شاه و عزت‌الدوله
  2. فاطمه (بیگم) خانم (درگذشت ۱۲۸۸ قمری) همسر شاهرخ میرزا پسر حسینعلی میرزا فرمانفرما
  3. سلیمان خان اعتضادالدوله

دودمانویرایش

منابعویرایش

  1. بیگم جان خانم
  2. ملک ایرج میرزا، تاریخ پسران خاقان