بی‌بی دوست

(تغییرمسیر از بی بی دوست)

بی بی دوست زیارتگاهی در شهرستان زابل است. این زیارتگاه در ده کیلومتری شمال شرق زابل و در مسیرونقطه اتصال جاده زابل به شهرهیرمند وکانال آبی که از رودخانه هیرمند واقع در شهرستان زهک منشعب می‌شود و از روستای کود وقلعه زاهدان کهنه می‌گذرد, قرار گرفته‌است. در باورهای عامیانه این زیارتگاه متعلق به سیده‌ای از خاندان علی بن ابیطالب است.

منبع

مقاله سیستان سرزمین اساطیر - اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان و ستاد مسافرین نوروزی زابل ۱۳۸۵