تأثیر

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

تأثیر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • برآیه یا تغییر در یک موجودیت
    • علت و معلول، اصطلاحی برای توصیف علیت

داروسازی و داروشناسیویرایش

  • اثر درمانی، تغییری مفید در وضعیت پزشکی که معمولاً متأثر از یک دارو است
  • اثر نامطلوب یا اثر جانبی، تغییری ناخواسته در وضعیت پزشکی در نتیجهٔ مصرف یک دارو

سایر کاربردهاویرایش

جستارهای وابستهویرایش