تابع توزیع تجمعی

تابع توزیع تجمعی برای توزیع نرمال .
تابع چگالی احتمال برای چند توزیع نرمال، نمودار قرمز رنگ مربوط به توزیع نرمال استاندارد است ..

[۱]

تابع توزیع تجمعی تابعی است غیر صفر و هم نوای صعودی که برد آن بازه [۰٫۱] بوده و احتمال آنکه متغیر تصادفی X دارای مقداری کوچک‌تر از x باشد را نشان می‌دهد، یعنی [۲]

از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که:

تابع توزیع تجمعی را می‌توان به صورت زیر بر اساس تابع چگالی احتمال نیز تعریف کرد

[۳]

در مورد متغیرهای تصادفی با مقادیر گسسته این تعریف به صورت زیر است:

که در اینجا به معنی حد چپ تابع است وقتی که به میل می‌کند[۱]

خواص تابع توزیع تجمعیویرایش

 • تابع توزیع تجمعی برای متغیر تصادفی گسسته به این شکل تعریف می‌شود:

 
 • تعریف تابع توزیع تجمعی برای متغیر تصادفی پیوسته به این شکل می‌شود :

 
 • تمام توابع توزیع تجمعی صعودی (ولی نه لزوماً صعودی اکید) و از راست پیوسته هستند.
 •  
 •  
 •  [۱]
 • اگر   باشد، آنگاه :

 
 •  
 •  
 • اگر M میانه داده‌ها باشد داریم :

 

و این همان تعریف میانه است که نیمی از داده‌ها مقداری کمتر از M دارند.[۴]

مثالویرایش

فرض کنید X یک متغیر تصادفی پیوسته‌است که تابع چگالی احتمال آن به این شکل تعریف شده باشد:[۵]

 

نمودار چگالی احتمال این متغیر تصادفی به شکل زیر خواهد بود:

با انتگرال‌گیری از تابع چگالی احتمال در هر بازه تابع توزیع تجمعی آن را به دست می‌آوریم و خواهیم داشت:

 

تابع توزیع تجمعی برای چند توزیعویرایش

در این قسمت تابع توزیع تجمعی چند توزیع معروف و نمودار توزیع تجمعی آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

توزیع طبیعی استانداردویرایش

تابع چگالی احتمال توزیع طبیعی استاندارد برای   به شکل زیر تعریف می‌شود :

 

و تابع توزیع تجمعی آن برابر است با:

 

نمودارویرایش

توزیع پواسونویرایش

تابع چگالی احتمال توزیع پواسون برای {1,2,3,...}   و   به شکل زیر تعریف می‌شود:

 

و تابع توزیع تجمعی آن برابر است با:

 

نمودارویرایش

توزیع نماییویرایش

تابع چگالی احتمال توزیع نمایی برای   به شکل زیر تعریف می‌شود :

 

و تابع توزیع تجمعی آن برابر است با:

 

نمودارویرایش

تابع توزیع تجمعی برای توابع توامویرایش

تابع توزیع تجمعی برایتوزیع احتمال توأم به این صورت تعریف می‌شود:

 

با این تعریف تابع توزیع تجمعی برای تابع دو متغیره   به این شکل خواهد بود:

 

ویژگی‌های این تابع همانند حالت یک متغیره خواهد بود. برخی از این ویژگی‌ها عبارتند از:

 •  
 •  
 •  
 •  [۶]

منابعویرایش

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Cumulative_distribution_function&oldid=437556047
 2. Probability and Statistics in Engineering And Management Science, William W. Hines, Douglas C. Montgomery, Third Edition, John Wiley and Sons, 1990, ISBN 0-471-60090-3.
 3. Introduction to Probability Models, Sheldon M. Ross, Tenth Edition
 4. «نسخه آرشیو شده» (PDF). بایگانی‌شده از اصلی (PDF) در ۳۱ اکتبر ۲۰۱۷. دریافت‌شده در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۸.
 5. https://newonlinecourses.science.psu.edu/stat414/node/98/
 6. https://www.probabilitycourse.com/chapter5/5_2_2_joint_cdf.php